AVigaCircuit .....

 

    Další oblastí mé činnosti jsou návrhy, případně opravy specializovaných elektronických obvodů zejména pro průmyslové použití. Zajišťuji návrh dle specifikace zákazníka, výrobu prototypu a případně i výrobu většího počtu kusů.

    Jedná se zejména o obvody analogového charakteru pracující ve stejnosměrném či střídavém režimu do frekvence řádově MHz:

        - obvody pro úpravu spektra střídavých signálů

        - různé typy nízkovýkonových zesilovačů signálu

        - výkonové zesilovače

        - systémy analogového vyhodnocování signálů

        - regulátory (analogové i digitální)

        - senzorické systémy

        - analogové automatizační systémy

        - nízkonapěťové výkonové spínací prvky